Traduccions jurídiques

  • Contractes mercantils: compravenda, agència i representació, distribució, franquícia, mediació o corretatge.
  • Contractes civils: reals, de mandat, arrendament.
  • Contractes laborals: estatuts de treballadors, seguretat social.
  • Sentències i resolucions judicials

Els traductors que s'encarreguen d'aquest tipus de documents són juristes o tenen estudis de dret, a més dels lingüístics.