Procediment

Quan el client es posa en contacte amb nosaltres per encarregar-nos un servei de traducció, immediatament analitzem el seu projecte i realitzem un pressupost d'acord amb les característiques del text a traduir. Després d'examinar el nombre de paraules, la combinació d'idiomes, el format i el nombre de repeticions de frases, establim un preu i un termini de lliurament de la traducció.

Un cop el client confirma l'acceptació del pressupost, busquem el traductor més apropiat per al projecte entre la nostra base de dades de col·laboradors habituals.

El traductor analitza la terminologia i el contingut i es documenta abans de començar. Per als textos tècnics, utilitzem programes informàtics de memòries de traducció coneguts com MT. Aquestes eines permeten traduir més ràpidament i garantir la consistència dels termes específics de cada empresa.

Durant el procés de traducció, si al traductor se li plantegen dubtes sobre la redacció de l'original o per la complexitat del contingut, comptarà sempre amb el suport de la nostra empresa, que en tot moment funciona com a enllaç entre ell i el client.

Finalment, abans d'enviar el document al client, es realitza un control de qualitat per comprovar que tant el contingut com el format siguin correctes.