Traduccions generals

Hi ha traduccions que sense ser tan especialitzades, també han de ser fetes per un professional. A Traduccions Carmen Elias, ens encarreguem de tot tipus de textos generals:

  • Fullets publicitaris
  • Menús de restaurant
  • Currículum Vitae
  • Cartes formals i informals
  • Correus electrònics