Traduccions jurades

  • Traducció de certificats del registre civil: naixement, matrimoni, solteria.
  • Traducció de certificats policials: antecedents penals, DNI, passaport.
  • Traducció de documents notarials: poders, escritures.
  • Traducció de certificats acadèmics: convalidació d'estudis, certificats de notes.
  • Traducció de certificats mèdics: resultats de proves, vacunes, baixes mèdiques.

Els certificats han de ser traduïts i segellats per intèrprets jurats autoritzats pel Ministeri d'Afers Exteriors. Són traduccions oficials.

A la nostra agència de traducció, gestionem la traducció de documents oficials de forma ràpida i complint amb tots els requisits.