Traducció de pàgines web  

La pàgina web és el mirall de l'empresa i ha d'estar perfectament redactada i traduïda per professionals. Les traduccions fetes amb un traductor automàtic amb imperfeccions i malentesos produeixen desconfiança en el lector i un efecte negatiu per a l'empresa que pretén vendre els seus productes a través d'aquest mitjà.

A Traduccions Carme Elias, corregim els textos redactats per l'empresa per assegurar la màxima qualitat ortogràfica, lingüística i d'estil i els traduïm a altres idiomes per facilitar l'entrada al mercat internacional.

  • Correcció de pàgines web
  • Traducció de pàgines web